Schrijf je snel in en claim jouw gratis plek met code RISE21 via nlleertdoor.bit-academy.nl

--English version of the text below--

Word jij enthousiast van het ontdekken van patronen door middel van het verzamelen en analyseren van gegevens? Wil jij bedrijven helpen in het volgen van de trends in de markt? Dit zijn dingen waar een junior data engineer zich mee bezig houdt.

Een data engineer helpt een bedrijf met het maken van keuzes op basis van data. Door middel van het verzamelen, verbeteren en visualiseren van data kunnen zij helpen met het beantwoorden van vragen als: waar moeten we onze volgende marketingcampagne op richten? Of welke producten moeten we uit ons assortiment halen omdat ze slecht verkopen?

Zou je dit willen doen, maar weet je niet waar je moet beginnen? RISE en Bit Academy slaan de handen ineen en bieden de mogelijkheid om jou, gratis, de skills van een junior Data Engineer te leren. Dus, ben jij woonachtig in regio Amsterdam? Geef je dan nu op!

We hebben plek voor 40 ambitieuze meisjes en vrouwen. Je hebt nu de mogelijkheid om deze 10-weekse cursus volledig gratis te volgen. Duik jij samen met experts uit het bedrijfsleven binnenkort in de wereld van data- en software ontwikkeling? Registratie is mogelijk tot 23 maart, reserveer jouw plek via deze link (gebruik code: RISE21)

franki-chamaki-1K6IQsQbizI-unsplash--1-

In het digitale tijdperk waarin we leven, wordt data vaak gezien als de ‘nieuwe olie’ of het ‘nieuwe goud’. Maar eigenlijk is data enkel waardevol op één voorwaarde. Het is uiterst belangrijk dat data correct wordt verzameld en op de juiste manier wordt geïnterpreteerd.

Als Data Engineer bekleed je dus eigenlijk een vitale functie binnen het bedrijf. Je bent verantwoordelijk voor het volgen, verzamelen en grondig analyseren van de datasets. Door deze gegevens te visualiseren, help je het bedrijf om betere keuzes te maken op basis van jouw bevindingen.

Tijdens de opleiding junior Data Engineer, die gefaciliteerd wordt door Bit Academy, word je samen met andere ambitieuze vrouwen ondergedompeld in de wereld van programmeren, specifiek op het gebied van een Data Engineer.

De cursus duurt 10 weken, wordt afgesloten met een eindopdracht en kan jouw kans zijn op een nieuwe baan. Naast dat je inzichten krijg in de rol van een Data Engineer, ontvang je na afronding van de 10 weekse cursus ook een officieel certificaat.

De cursus leert hoe je moet werken met de meest gebruikte programmeer tools, om precies te zijn het volgende:

 • Programmeren in Python
 • Data Visualiseren met Pandas & Seaborn
 • Database opbouwen in MySQL
 • Data ophalen met SQL
 • Voordelen van verschillende soorten plots
 • Werken met Jupyter notebooks
 • Navigeren om de Command Line Interface

Je hebt tweewekelijks bijeenkomsten via Zoom. Tijdens deze bijeenkomsten krijg je extra informatie van een coach en ga je in breakout rooms samen aan de stof werken. Ook vinden er live coding sessies plaats.

Het gehele blok kun je via de Online Learning Community de coaches van het blok raadplegen als je vragen hebt. In week 10 vindt de toetsing plaats. Afhankelijk van je niveau is de gemiddelde studiebelasting 25 tot 40 uur per week, naast de bijeenkomsten. Je besteedt deze uren aan zelfstudie, de voorbereiding van de bijeenkomsten en het uitwerken van opdrachten.

Wat vragen we van jou? Motivatie & inzet!

Waar kan ik beginnen? Je kunt je hier opgeven. Wanneer je je hebt opgeven, ontvang je een formulier waar je moet invullen hoe je de cursus gevonden hebt. Gebruik hier onze code RISE21 om jouw gratis plek te bemachtigen. Hierna volgt een RISE selectieproces, met enkele aanvullende vragen.

Samenvatting:

 • Bit Academy organiseert in samenwerking met RISE een 10 weekse Junior Data Engineer opleiding voor alle ambitieuze vrouwen, woonachtig in regio Amsterdam.
 • Startdatum: 25 maart 2021, van 9.00 tot 13.00 uur
 • De opleiding is in het Nederlands; 280+ uur aan trainingsmateriaal; 20 uur persoonlijke coaching; online learning community; studielast: 25-40 uur per week
 • Je ontvangt een officieel certificaat na afronding.
 • De Opleiding is gratis
 • Plek voor 40 vrouwen, woonachtig in regio Amsterdam (vol=vol)
 • Geef jezelf op, gebruik code RISE21, via deze link.

Waar wacht je nog op? Claim snel je gratis plek, registratie is open tot 23 maart.

Voor meer informatie, zie hier: https://nlleertdoor.bit-academy.nl/


Free junior Data Engineer training for 40 ambitious women in / around Amsterdam

Hurry up to claim your free spot with RISE21 code via nlleertdoor.bit-academy.nl

The course is in dutch

Are you enthusiastic about discovering patterns by collecting and analysing of Data? Would you like to help companies tracking the best trends in the market? These are things that a Junior Data Engineer is involved with.

A Data Engineer helps a company make choices based on data. By collecting, improving and visualizing data, they can help answer questions such as: where should we focus our next marketing campaign? Or which products should be removed from the portfolio because they sell poorly?

Would you like to learn more about this, but don't know where to start? RISE and Bit Academy join forces and offer you the opportunity to teach you the skills of a Junior Data Engineer for free.

So, do you speak dutch and live in the Metropolitan area of Amsterdam? Then, sign up now

There is space for 40 ambitious girls and women. You now have the opportunity to follow this 10-week course completely free. Will you dive into the world of data and software development together with experts from the business world? Registration is possible until, March 23, reserve your spot.
franki-chamaki-1K6IQsQbizI-unsplash--1--1

In the digital era we are living in, data has often been defined as the new oil or the new gold. But actually, Data is even more valuable than that, on one condition though: only when it is gathered correctly and interpreted accurately.

As a Data Engineer you will occupy a vital function within the company. You will be responsible for tracking, collecting and thoroughly analyzing sets of data. By visualizing precious data, you will be helping the company to make better choices based on your findings.

During the Junior Data Engineer training, facilitated by Bit Academy, you will be delving into the world of programming, more specifically in the field of data engineering, together with other other ambtiious women.

The course will last 10 weeks, and will be crowned by a final assessment, which might be your entry ticket for a new job: in addition to gaining insights into the role of Data Engineer, you will in fact receive an official certificate upon completion of the 10-weeks course.

The course teaches you how to work with the most commonly used programming tools, which are the following:

 • Programming in Python
 • Visualize data with Pandas & Seaborn
 • Build database in MySQL
 • Retrieve data with SQL
 • Advantages of different types of plots
 • Works with Jupyter notebooks
 • Navigate to the Command Line Interface

You will have twice a week meetings through Zoom. During these meetings, you will receive extra information from a coach and working on the material together in breakout rooms. Live codings session will also take place.

You can consult the coaches of the block throughout the block via the Online Learning Community if you have any questions. The assessment will take place in week 10. Depending on your level, the average study load is 25 to 40 hours per week, in addition to the meetings. You spend these hours on self-study, preparing the meetings and working out assignments.

And what is expected from you? Motivation and Effort!

Eager to start? Sign up here. Once signed up, you will receive a form where you will be asked how did you find out about the course, use our code RISE21 to claim your free spot by taking part in the RISE selection process.

In a nutshell:

 • RISE organizes in collaboration with BIT academy a 10 weeks Junior Data Engineer course for all ambitious women in living in the Amsterdam Area
 • Starting date: 25th March 2021, from 9.00am to 13.00pm
 • The course will be in Dutch, 280+ hours of teaching material; 20 hours of personal guidance; Online learning community; Study load: 25 to 40 hours per week
 • Official certificate upon completion
 • The course is free
 • Place for 40 women, living in Amsterdam
 • Sign up to claim your free spot by using RISE21 code

What are you waiting for? Rush to reserve yourself a free place. Registrations are open until March, 23.

For more information,[click here] https://nlleertdoor.bit-academy.nl/